Nazywam się Renata W.Lewicka i jestem autorką tego bloga.
Od kilkunastu lat pomagam klientom przebrnąć przez proces tworzenia i negocjowania umów. Głównie wdrożeniowych, licencyjnych, serwisowych, re-sellerskich i innych o podobnym charakterze.

Specjalizuję się w prawie związanym z nowymi technologiami oraz prawie autorskim.

Uczestniczyłam w tworzeniu i negocjowaniu umów w ponad 200 projektach wdrożeniowych systemów informatycznych. W tym dla sektorów bankowego, telekomunikacyjnego, energetycznego i gazowego. Wiedza i doświadczenia z zakresu cyklu życia projektów IT i związanych z nimi procesów pozwala mi na efektywne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi im towarzyszącymi. Pozwala także realnie szacować ryzyko ich wystąpienia już na etapie negocjacji.

Jestem też koordynatorem i konsultantem zespołów wdrożeniowych RODO.

Od lat działam w środowisku międzynarodowym, pracując dla kontrahentów z polski i zagranicy. Jestem jednym z dyrektorów i szefem Zarządu Warwick Legal Network międzynarodowej sieci kancelarii prawniczych zrzeszających ponad 500 prawników z 30 krajów świata.

Prowadzę wykłady, szkolenia i warsztaty z zakresu:

Kreatywnego pisania umów

Dobrych praktyk w umowach IT

Praw autorskich

 

PROPOZYCJĘ WSPÓŁPRACY PROSZĘ PRZESYŁAĆ NA ADRES MAILOWY: legallcoffee@gmail.com

 

I am Renata W.Lewicka, and I am the author of this blog. For several years I have been assisting clients through the process of drafting and negotiating contracts. I specialize in new technology law.

Have extensive experience in developing, analysing and negotiation complex arrangements, mainly in information technology (IT) and outsourcing sectors.  I have  completed over 200 IT system implementation projects, including massive implementations for banks, telecommunications providers, energy or gas providers. Have knowledge and experience of the IT project life cycle and related processes so is able to manage crisis situations effectively and predict potential risk at the stage of negotiation.

I have been operating in an international environment for years, working for contractors from Poland and abroad. I am one of the directors and head of the Warwick Legal Network Management Board of an international network of law firms associating over 500 lawyers from 30 countries.

legallcoffee@gmail.com